Strona Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 
  Szkoła W prasieLipiec 25 2021 18:19:42 
 
Szkoła
Strona główna
Dokumenty szkolne
Dyrektorzy
Galeria
Historia szkoły
Kontakt
Nauczyciele
Patron
Rekrutacja
Różne
Sponsorzy
Wolontariat
Uczniowie
Matura
Absolwenci
Dziennik elektroniczny
Dzwonki
Klasy
Nagrody i kary
Osiągnięcia uczniów
Plan lekcji
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Zajęcia dodatkowe
Pedagog szkolny
Podejmowane działania
Ważne numery i adresy
Drodzy uczniowie
Drodzy rodzice
Drodzy nauczyciele
Jak pomóc osobie niewidomej
Pomoc w poradni
Dysleksja
Dyktando w 10 punktach
Dopalacze
Internat
Schronisko
Informacje ogólne
Strona internatu
Podanie do internatu (Word)
Rekrutacja
Nabór elektroniczny
Podanie do internatu
Przetargi
Wymiana instalacji elektrycznej
Dostawa i montaż paneli podłogowych
Dostawa artykułów żywnościowych
Wyjaśnienie
Wymiana okien-stołówka
Dostawa miału węglowego
Wymiana okien
Wymiana okien - wyniki
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej - wyniki
Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa artykułów spożywczych -wyniki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnio online
Marecki44 weeks
qwertya76 weeks
lowisznice228 weeks
nofs2866247 weeks
adek291 weeks
Eryk909297 weeks
DanielSi300 weeks
adrik347 weeks
asdasd348 weeks
markzelezny353 weeks
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

qwertya
03/02/2020
<b>b</b>

adek
23/12/2015
a kwachu z mechaniki płynów wymaga 0.7. pozdro

adek
13/11/2015
0,025 a najelpiej 1,2

Eryk909
11/11/2015
Od jakiej średniej przyjmujecie do straży granicznej ??

adek
21/09/2015
sportowo dekarska pozdro

Eryk909
13/09/2015
Jakie s profile w waszej szkole

adek
31/03/2015
sprzedam Opla Astrę clasic 1.7 isuzu za 2 tys

adek
19/02/2015
Paulina Linkiewicz lovciam :* Aduś 3d

MaRiaN_
03/09/2013
Pilnie potrzebuje kontaktu z uczniem klasy policyjnej. Piszcie na gg 39185646. Bd wdzięczny ;p

smieszka17
21/08/2013
Kiedy będzie spotkanie klas pierwszych???? bo podobno zawsze było przed poczatkiem roku szkolnego. smiley

DuNNo
14/08/2013
Ma ktoś jeszcze książki do sprzedania do I kl ? pisać 43527016

saviin
29/07/2013
no masz tu przecież... http://lowisznice.hekko.p
l/ smiley


justyna413
29/07/2013
Kiedy pojawi się dokładna lista osób przyjętych do klas i do internatu??

marek
09/07/2013
Sprzedam książki do 1 kl. gg. 39111411

chomik
08/07/2013
~~ KUPIE GOLFA ! ~~ SPRZEDAM KSIAZKI DO 1 KL. https://www.facebook.com/
damian.kucio.50


myszka02
07/07/2013
Sprzedam książki do 1 klasy Lo, w b. dobrym stanie. Gg 8535010

damiank01
07/07/2013
Kupię książki do 1 klasy zgodne z wykazem podręczników na rok 2013/14. Dogadajmy się: https://www.facebook.com/
damian.kecki


saviin
07/07/2013
sprzedam książki do I klasy. fejs, https://www.facebook.com/
patrycjawozna


celniczki
06/07/2013
czy będzie na stronie lista osób przyjętych na SG?

fragolaaaaaaaa
01/07/2013
Kiedy pojawi sie lista osób przyjętych do internatu?

Archiwum
Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013
Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej liceum

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
W razie równej liczby punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę:

oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

max(biol, geo, mat, obcy)
max(chem, hist, obcy)
max(geo, hist, wos)


osiągnięcia ucznia:
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół
-osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.


liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów o których mowa
w pkt.1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt.2

liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum,
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego-wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
-z języka polskiego
-z matematyki
-z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
-z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
-z języka obcego (poziom podstawowy)
będą mnożone przez 0,2

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a) 20 punktów - ocena: celujący,
b) 18 punktów - ocena: bardzo dobry,
c) 15 punktów - ocena: dobry,
d) 8 punktów - ocena: dostateczny,
e) 2 punkty - ocena: dopuszczający;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (zgodnie z wykazem konkursów na dany rok szkolny)
(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt),

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:
- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
-zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

a. działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi

b. działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych
przez nich punktów rekrutacyjnych.


W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

e) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

f) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 Zasad rekrutacji, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1), zasad ustalonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

h) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

i) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

j) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego zbieżnej z przyjętym kierunkiem kształcenia

k) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z matematyki

Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez tych kandydatów podwaja się.

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2011/2012, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013:


Konkurs polonistyczny
Konkurs języka angielskiego
Konkurs języka niemieckiego
Konkurs języka francuskiego
Konkurs języka rosyjskiego
Konkurs języka hiszpańskiego
Konkurs języka polskiego-krasomówczy
Konkurs historyczny
Konkurs biologiczny
Konkurs geograficzny
Konkurs fizyczny
Konkurs matematyczny
Konkurs chemiczny

Podanie do szkoły str 1
Podanie do szkoły str 2
Projekty Unijne
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez powiat bialski
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji
Nasza Szkoła
Pracownie Komputerowe dla szkół w 2007r 2005r
Akredytowane Laboratorium Edukacyjne
Egzaminy z zakresu:

ECDL Start
ECDL Core
ECDL Advanced
Lokalna Akademia Sieciowa Cisco
Filmy

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.6

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.4

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.3

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.1

Dzień Edukacji Narodowej" 2011

Drama "Stworzenie" 2011

Boże Narodzenie (kabaret)-2010r

Wywiad-11 listopad 2010

Otrzęsiny w internacie 2010

Finał konkursu "Czysta ziemia"

Pierwszy dzień wiosny 2010

Pożegnanie III klas

Rekolekcje

Konkurs Slawistyczny

LipDub

Wigilia Szkolna 2009

Obóz w Puszczy

Tydzień z życia szkoły

Wspomnienia

Skecz w wykonaniu uczniów klasy IIb - Dzień kobiet

Balet

Dzień Edukacji Narodowej DODA

Dzień Edukacji Narodowej DRES vs ANIOŁ
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego Wisznice 2008
1856878 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl