Strona Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 
  Szkoła W prasieLipiec 25 2021 20:11:09 
 
Szkoła
Strona główna
Dokumenty szkolne
Dyrektorzy
Galeria
Historia szkoły
Kontakt
Nauczyciele
Patron
Rekrutacja
Różne
Sponsorzy
Wolontariat
Uczniowie
Matura
Absolwenci
Dziennik elektroniczny
Dzwonki
Klasy
Nagrody i kary
Osiągnięcia uczniów
Plan lekcji
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Zajęcia dodatkowe
Pedagog szkolny
Podejmowane działania
Ważne numery i adresy
Drodzy uczniowie
Drodzy rodzice
Drodzy nauczyciele
Jak pomóc osobie niewidomej
Pomoc w poradni
Dysleksja
Dyktando w 10 punktach
Dopalacze
Internat
Schronisko
Informacje ogólne
Strona internatu
Podanie do internatu (Word)
Rekrutacja
Nabór elektroniczny
Podanie do internatu
Przetargi
Wymiana instalacji elektrycznej
Dostawa i montaż paneli podłogowych
Dostawa artykułów żywnościowych
Wyjaśnienie
Wymiana okien-stołówka
Dostawa miału węglowego
Wymiana okien
Wymiana okien - wyniki
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej - wyniki
Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa artykułów spożywczych -wyniki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnio online
Marecki44 weeks
qwertya76 weeks
lowisznice228 weeks
nofs2866247 weeks
adek291 weeks
Eryk909297 weeks
DanielSi300 weeks
adrik347 weeks
asdasd348 weeks
markzelezny353 weeks
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

qwertya
03/02/2020
<b>b</b>

adek
23/12/2015
a kwachu z mechaniki płynów wymaga 0.7. pozdro

adek
13/11/2015
0,025 a najelpiej 1,2

Eryk909
11/11/2015
Od jakiej średniej przyjmujecie do straży granicznej ??

adek
21/09/2015
sportowo dekarska pozdro

Eryk909
13/09/2015
Jakie s profile w waszej szkole

adek
31/03/2015
sprzedam Opla Astrę clasic 1.7 isuzu za 2 tys

adek
19/02/2015
Paulina Linkiewicz lovciam :* Aduś 3d

MaRiaN_
03/09/2013
Pilnie potrzebuje kontaktu z uczniem klasy policyjnej. Piszcie na gg 39185646. Bd wdzięczny ;p

smieszka17
21/08/2013
Kiedy będzie spotkanie klas pierwszych???? bo podobno zawsze było przed poczatkiem roku szkolnego. smiley

DuNNo
14/08/2013
Ma ktoś jeszcze książki do sprzedania do I kl ? pisać 43527016

saviin
29/07/2013
no masz tu przecież... http://lowisznice.hekko.p
l/ smiley


justyna413
29/07/2013
Kiedy pojawi się dokładna lista osób przyjętych do klas i do internatu??

marek
09/07/2013
Sprzedam książki do 1 kl. gg. 39111411

chomik
08/07/2013
~~ KUPIE GOLFA ! ~~ SPRZEDAM KSIAZKI DO 1 KL. https://www.facebook.com/
damian.kucio.50


myszka02
07/07/2013
Sprzedam książki do 1 klasy Lo, w b. dobrym stanie. Gg 8535010

damiank01
07/07/2013
Kupię książki do 1 klasy zgodne z wykazem podręczników na rok 2013/14. Dogadajmy się: https://www.facebook.com/
damian.kecki


saviin
07/07/2013
sprzedam książki do I klasy. fejs, https://www.facebook.com/
patrycjawozna


celniczki
06/07/2013
czy będzie na stronie lista osób przyjętych na SG?

fragolaaaaaaaa
01/07/2013
Kiedy pojawi sie lista osób przyjętych do internatu?

Archiwum
Nasza Szkoła
Podsumowanie realizacji programu „Nasza Szkoła”


We współczesnym świecie wszechstronne wykształcenie ma zasadnicze znaczenie. Młody człowiek, który kończy szkołę średnią powinien dysponować gruntowną wiedzą i sprawnie funkcjonować w stale zmieniającej się rzeczywistości. Tylko wtedy odniesie sukces w życiu zawodowym i będzie aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
Niestety większość szkół, zwłaszcza wiejskich, boryka się z poważnymi problemami finansowymi, czego konsekwencją jest uboga baza dydaktyczna i niedostateczna oferta zajęć pozalekcyjnych. Kolejnym problemem jest niski poziom zamożności środowiska oraz niewystarczający poziom świadomości znaczenia edukacji. Wielu młodych ludzi nie ma wsparcia w rodzinie
i tylko nieliczni mogą rozwijać swoje zainteresowania.
Od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach realizowało projekt ,,Nasza Szkoła”, prowadzony przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Wdrożenie projektu poprzedziła diagnoza poziomu rozwoju lokalnej oświaty oraz opracowanie Planu Rozwoju Szkoły, w skład którego weszły programy szczegółowe przygotowane przez nauczycieli liceum i trenerów. Na realizację działań przeznaczono 100 tysięcy złotych, w tym na środki trwałe 10 tysięcy.
W wyniku diagnozy ustalono, że szkoła stara się zwiększyć swoją atrakcyjność przede wszystkim poprzez ciekawą ofertę edukacyjną oraz promocję w środowisku lokalnym. Z racji oddalenia od ośrodków miejskich młodzież naszej szkoły ma utrudniony dostęp do szeroko pojętej kultury i niewystarczającą ofertę zajęć dodatkowych, co wpływa na poziom aktywności uczniów. Z kolei nauczyciele, mimo że cechuje ich wysoki poziom świadomości
w zakresie doskonalenia zawodowego i dostosowania do zmieniających się uwarunkowań, mają trudności z wprowadzeniem innowacyjnych metod kształcenia ze względu na braki w wyposażeniu (ubogi księgozbiór naukowy i metodyczny, niedostępność programów multimedialnych, brak kamery cyfrowej itp.).
Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły, który został opracowany na podstawie diagnozy i przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji liceum zakłada, realizację następujących celów skierowanych na uczniów:
- Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
- Zwiększenie motywacji do nauki
- Ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednich etapach nauki
- Przygotowanie uczniów do pracy nad sobą
- Kształcenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
- Pogłębianie wiedzy z poszczególnych przedmiotów
- Stwarzanie możliwości rozwijania różnorodnych zainteresowań uczniów
- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogim kształcenia
- Rozwijanie postaw prospołecznych, inspirowanie do aktywnego udziału w życiu środowiska lokalnego
- Profilaktyka młodzieży oraz pedagogizacja rodziców
- Nawiązanie współpracy z młodzieżą z innych państw.
Wyznaczone cele stały się podstawą do opracowania programów działań mieszczących się w trzech obszarach.

Obszar I
Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
Program zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego
,,Porozmawiajmy po rosyjsku”
Przebieg zajęć był zgodny z harmonogramem.
W okresie od 17.09.2007 do 17.12.2007 odbyły się 24 godziny zajęć. W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych uczestniczyli uczniowie klas pierwszych- 15 osób.
Cel główny programu został w pełni osiągnięty, a zakładał wyrównywanie braków w opanowaniu elementarnych wiadomości oraz kształcenie umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki języka rosyjskiego na poziomie średnio-zaawansowanym. Treści kształcenia uwzględniały tematy życia codziennego np. zakupy i usługi, zdrowie, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, życie szkoły, zainteresowania itp. ponieważ stanowią one nieodłącznym elementem języka żywego i są niezbędne w bezpośredniej komunikacji językowej. Poprzez realizację bloków tematycznych uczniowie w dużym stopniu usprawnili swoją komunikację językową. Znacznie poszerzyli zakres słownictwa, bezbłędnie opanowali struktury gramatyczne poprzez aktywne uczestnictwo w dialogach sytuacyjnych, wykazali się umiejętnością formułowania krótkich wypowiedzi na dany temat. Zajęcia były ciekawe, dynamiczne. Metody i formy pracy były zróżnicowane i mobilizowały uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Autor programu i prowadzący zajęcia - Marta Jaroszewicz

Obszar II Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności
w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
Program koła zainteresowań z języka rosyjskiego
,,Z Moskwy do Sanki-Petersburga”

Przebieg realizacji programu był zgodny z harmonogramem . W okresie od 02.10.2007 do 18.12.2007 odbyło się 14 godzin zajęć. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich. Cel główny programu został osiągnięty, a zakładał rozbudzenie zainteresowań uczniów kulturą, sztuką, literaturą rosyjską oraz doskonaleniem doskonałości umiejętności komunikacyjnych.
W treściach kształcenia zostały uwzględnione tematy dotyczące historii Rosji, zabytków największych miast rosyjskich (Moskwy i Sankt- Petersburga), twórczości rosyjskich noblistów. W ramach zajęć uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą stylu życia, problemów społecznych Rosjan, realiów socjokulturowych Rosji z uwzględnieniem integracji europejskiej.
Udział w zajęciach pozwolił uczniom na rozwijanie ich twórczych zainteresowań przez przygotowywanie prezentacji multimedialnych jak również swobodne poruszanie się po rosyjskich stronach internetowych. Zajęcia umożliwiły młodzieży przygotowanie do olimpiady z języka rosyjskiego, a tym którzy swoją dalszą edukację łączą ze studiami na filologii rosyjskiej lub slawistyce. Zajęcia były atrakcyjne i spełniły oczekiwania uczniów. 100 % uczniów poleciłaby udział w zajęciach swoim kolegom.

Autor programu i prowadzący zajęcia - Marta Jaroszewicz

Program koła zainteresowań z informatyki „Chcę być mistrzem”
Zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się komputerem jest bardzo ważne - umożliwia docieranie do bogatych zasobów informacji, rozwija twórczą aktywność uczniów, wspomaga zdobycie wykształcenia i przyszłego zawodu, a także daje nieograniczone możliwości komunikacyjne.
Do udziału w kole informatycznym zostali zaproszeni przede wszystkim uczniowie klas drugich, a także uzdolnieni uczniowie klas pierwszych. Liczebność grupy to maksymalnie 17 osób, ze względu na liczbę komputerów w pracowni informatycznej.
Na zajęcia z koła informatycznego uczęszczało 17 uczniów, w tym 3 uczniów z klasy pierwszej, a pozostali z klasy drugiej. Zajęcia odbywały się we wtorki - 2 godziny tygodniowo. Łącznie przeprowadzono 20 godzin lekcyjnych. W czasie zajęć uczniowie pogłębiali wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki, a także nabywali nowe umiejętności z zakresu multimediów. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania.
Uczestnicy koła nauczyli się wykonywać animacje komputerowe w programie Flash, które wykorzystywali podczas rozwiązywania zadań z treścią z fizyki lub innych przedmiotów, a także na stronach internetowych.
Uczniowie zapoznali się z obsługą kamery cyfrowej- potrafią nagrywać filmy i dokonać ich montażu. Potrafią obsługiwać odtwarzacz DVD i telewizor w korelacji z kamerą cyfrową. Dzięki nabytym umiejętnościom z zakresu multimediów uczniowie dokumentują wydarzenia z życia szkoły, rozwijają swoje zainteresowania w kierunku informatycznym.
Na zajęciach z koła uczniowie poszerzali również swoje wiadomości z zakresu algorytmiki i programowania. Zapisywali algorytmy w języku C++ i Turbo Pascalu. Dzięki zdobytej wiedzy mogą samodzielnie oraz pod kierunkiem nauczyciela informatyki dalej ją pogłębiać.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała pomoce dydaktyczne -kamerę cyfrową, telewizor, odtwarzacz DVD, 2 dyski przenośne, program do animacji Macromedia Flash. Zakupione pomoce umożliwiły przeprowadzenie zaplanowanych zajęć
z koła informatycznego, a także ułatwią innym uczniom zdobywanie umiejętności z zakresu multimediów oraz kontynuację rozpoczętych działań i dalszy rozwój ucznia.

Autor programu i prowadzący zajęcia - Agata Linkiewicz

Program z zajęć z mediacji „Mediacja szkolna przeciw przemocy”
Liczne wyniki badań naukowych wskazują na rozprzestrzenianie się zjawiska przemocy. Agresja staje się powszechna na terenie domów i szkół. Jest skierowana przeciwko dzieciom, kolegom, nauczycielom, osobom w podeszłym wieku. Naukowcy poszukują skutecznych form rozwiązywania problemu poprzez realizowanie programów socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych. Wyniki badań J. Surzykiewicza i K. Kmiecik-Baran wskazują jednoznacznie na potrzebę uspołeczniania dzieci i młodzieży. Wprawdzie agresja w naszej szkole jest zjawiskiem marginalnym, jednak istotnym celem wprowadzania programu mediacji rówieśniczej było uspołecznienie młodzieży oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Program skierowany był do uczniów klas pierwszych. Zajęcia miały formę ćwiczeń, stąd mała liczebność grupy- 12 osób.
W sumie przeprowadzono 14 jednostek lekcyjnych.
Zajęcia z mediacji skierowane były na: rozwijanie postaw asertywnych i empatycznych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i przeprowadzania mediacji rówieśniczej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania.
Pierwsze spotkania polegały na przeprowadzeniu cyklu zajęć uwrażliwiających. Na kolejnych zajęciach uczniowie poznali definicję konfliktów, przyczyny ich powstawania oraz sposoby ich rozwiązywania. Dowiedzieli się także na czym polega mediacja i jak przebiegają kolejne jej etapy, poznali również zasady przeprowadzania mediacji. Wszystkie wiadomości teoretyczne zostały przećwiczone w sytuacjach praktycznych. Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w mediacjach typu uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, rodzic-uczeń, nauczyciel-rodzic. Jak się okazało nie wszyscy uczestnicy zajęć mają predyspozycje do przeprowadzenia mediacji. Dwie osoby wykazały się umiejętnościami mediatora za co otrzymają odpowiedni certyfikat i będą mogły pod kierunkiem mediatora szkolnego prowadzić mediacje rówieśnicze.
Zajęcia z mediacji przyczyniły się do lepszego poznania siebie i swoich rówieśników, a zdobyte wiadomości i umiejętności
z zakresu mediacji będą mogły być rozwijane. W przyszłości młodzi ludzie mogą pełnić funkcje mediatorów szkolnych, sądowych, policyjnych i kontynuować naukę w tym zakresie. Szkoła dzięki projektowi pozyskała nowych peers-mediatorów, czyli uczniów gotowych przeprowadzać mediacje i przyczyniać się do eliminowania agresji oraz narastania konfliktów
w środowisku szkolnym.

Autor programu i prowadzący zajęcia - Agata Linkiewicz

Program warsztatów z analizy i interpretacji tekstu
,,Czytam, rozumiem i interpretuję”
Zajęcia warsztatowe ,,Czytam rozumiem, interpretuję” adresowane były do uczniów klas trzecich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie czytania i odbioru tekstów kultury. Zajęcia te pomogły przede wszystkim tegorocznym maturzystom, którzy mają zamiar kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych.
W trakcie zajęć młodzież doskonaliła umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego i publicystycznego
o wysokim poziomie trudności. Uczniowie ćwiczyli rozpoznanie poziomu znaczeń (rozumienia słów, związków frazeologicznych), rozpoznanie struktury, czyli kompozycji tekstu (wstępu, rozwinięcia, zakończenia), odkrywanie związków logicznych, rozpoznanie poziomu komunikacji oraz rozumienie funkcjonalności środków językowych.
Zajęcia poświęcone były również na analizę i interpretację utworu literackiego lub jego fragmentu w kontekście całego dzieła. Badany był kontekst historyczno-literacki utworów poetyckich i prozatorskich, rozpoznawane toposy, motywy oraz formy gatunkowe. Młodzież ćwiczyła również redagowanie wypowiedzi pisemnej tworząc plany i konspekty prac. Uczniowie recenzowali prace własne i kolegów, rozpoznawali i poprawiali błędy stylistyczno-językowe.
Ewaluacja programu wykazała, że młodzież uczestnicząca w zajęciach podniosła swoje kompetencje w zakresie odbioru teksu popularnonaukowego i literackiego oraz udoskonaliła umiejętność tworzenia eseju.

Autor programu i prowadzący zajęcia -Edyta Wegiera

Program warsztatów dziennikarskich
,,Dziennikarstwo, czyli sztuka informacji i interpretacji”

Absolwent szkoły średniej musi dziś sprawnie posługiwać się technologią informacyjną oraz korzystać ze środków masowej komunikacji. Do wartości zasadniczych należą również: poczucie odpowiedzialności za słowo, szacunek dla języka ojczystego oraz zdolność do empatii.
Warsztaty dziennikarskie dały okazję, by połączyć te wartości, a ponadto były formą aktywizującą uczniów i wykorzystującą właściwą młodym ludziom kreatywność.
W czasie cyklu zajęć prowadzonych przez trenerów trzynastoosobowa grupa uczniów poznała warsztat pracy dziennikarza. Uczniowie napisali artykuły, opracowali fotoreportaże, za pomocą specjalistycznego oprogramowania ,,Corel” samodzielnie złożyli pierwszy numer szkolnej gazety.
W pracy wykorzystywano środki trwałe, sprzęt zakupiony z funduszy projektu – aparat fotograficzny i drukarkę. Następnie gazetka została profesjonalnie wydana. Jest to znakomity sposób prezentacji działań podjętych na warsztatach, a także podsumowania samego projektu – zamieszczone materiały najczęściej dotyczą projektu ,,Nasza Szkoła”. Warsztaty i sama gazetka znakomicie wpisują się w założenia projektu – młodzież rozwinęła swoje zainteresowania, nabyła nowe umiejętności, zaangażowała się w sprawy szkoły. Pierwszy numer ,,LO Informatora” przygotowało 12 uczniów, ale już w tej chwili znacznie większa grupa podjęła pracę nad kolejnym numerem.

Autorzy programu i prowadzący zajęcia - Jakub Jakubowski i Bogdan Sozoniuk

Program koła ekologicznego ,,Poznać, zrozumieć zastosować”
Z zajęć koła ekologicznego skorzystało 18 uczniów z klasy drugiej realizującej biologię w zakresie rozszerzonym. Na zajęciach terenowych prowadzonych w okolicy Wisznic młodzież zapoznała się z mechanizmem zależności pomiędzy gatunkami roślin oraz relacją biocenoza- biotop. Uczniowie doskonale opanowali umiejętność wyszukiwania interesujących organizmów w naturalnym środowisku i klasyfikowania ich. Zrozumieli, że każdy - choćby najmniejszy organizm, ma w środowisku jakąś rolę do spełnienia. Materiał roślinny - odpowiednio zabezpieczony- posłużył do obserwacji mikroskopowych prowadzonych w szkole, oraz doskonalenia umiejętności wykonywania preparatów do tego celu. Każdy z uczestników warsztatów udoskonalił swoje umiejętności w tym zakresie. Kruchość harmonii istniejącej
w przyrodzie dała się zauważyć na każdym kroku, gdzie tylko w nieprzemyślany sposób ingeruje człowiek. Dlatego młodzież realizująca program poznała sposoby, jak można gospodarować nie zakłócając podstawowych mechanizmów funkcjonowania naturalnego środowiska. W Rokitnie k/ Lublina, gdzie trafiają odpady komunalne z miasta Lublina i okolic - o dziwo - panuje idealny porządek. Uczniowie mogli się o tym sami przekonać. Odpady są całkowicie oddzielone od środowiska. Powstający biogaz jest zbierany i wykorzystany do produkcji energii elektrycznej zasilającej pobliskie miejscowości.
Niepowtarzalnym i niezapomnianym doświadczeniem była samodzielna praca w laboratorium Instytutu Biologii Molekularnej Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie każdy izolował własne DNA pod okiem specjalistów ze Szkoły Festiwalu Nauk. Następnie obserwowano widmo DNA i porównywano je. Możliwe, że udział w zajęciach pomoże w podjęciu decyzji o wyborze kierunku kształcenia.
Każde działanie zostało zakończone opracowaniem fotoreportażu w wersji multimedialnej i papierowej. Na zakończenie projektu powstał folder syntetycznie obejmujący wszystkie osiągnięcia. Zajęcia koła ekologicznego dały młodzieży szansę na autorefleksję i zadeklarowanie się po właściwej stronie w działaniach proekologicznych. Wiedza i świadomość zaowocują dobrymi wyborami na przyszłość.

Autor programu i prowadząca zajęcia – Elżbieta Wojtysiak

Program zajęć sportowo – rekreacyjnych ,,Bądź mistrzem”
W zajęciach sportowo – rekreacyjnych wzięło udział 20 chłopców z klas I – III. Głównymi celami prowadzonych zajęć było: wdrożenie młodzieży do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, podnoszenie własnych umiejętności i sprawności przez uczestników oraz nauka współpracy w zespole.
Zauważalna jest znaczna poprawa w umiejętnościach siatkarskich uczniów oraz cech motorycznych. Zajęcia podobały się młodzieży, która chętnie i aktywnie w nich uczestniczyła, o czym świadczy wysoka frekwencja. Forma zajęć popołudniowych zapewniała uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, co w środowisku wiejskim i przy ograniczonej możliwości kulturalnej rozrywki, było niewątpliwie ogromnym atutem tych zajęć.
W trakcie treningów współpraca w grupach przebiegała prawidłowo, ponadto uczniowie najsprawniejsi chętnie pomagali osobom mającym problemy z wykonaniem powierzonych im zadań. Celnym pomysłem było uczestnictwo w organizowanych
w okolicy turniejach, na których młodzież oprócz możliwości poszerzania swoich zainteresowań sportowych, mogła nabywać niezbędnego doświadczenia i ogrania.
O celowości prowadzonych zajęć świadczy także odpowiedź uczestników na zadane pytanie w ankiecie „ Czy twoim zdaniem podobne zajęcia powinny być prowadzone w latach następnych w naszej szkole?”, na które to wszyscy uczestnicy odpowiedzieli twierdząco.

Autor programu i prowadząca zajęcia – Krzysztof Chról

Program zajęć psychoedukacyjnych ,,Nasze spotkania”
Program ,,Nasze spotkania” był propozycją działań profilaktycznych dla rodziców i uczniów. Umożliwiał zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, aby prawidłowo funkcjonować w środowisku i podejmować właściwe decyzje. Były to działania psychoedukacyjne podejmowane według określonego scenariusza, których celem było zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu.
Atrakcyjność i efektywność programu zapewniała forma przekazu, stosowanie aktywizujących metod pracy (np. dyskusja, “burza mózgów”, odgrywanie ról). Zorganizowanie spektaklu teatralno-profilaktycznego było ciekawą alternatywą dla wzbogacenia życia kulturalnego, pedagogizacją rodziców i profilaktyką młodzieży. Spotkania i tego rodzaju edukacja umożliwiły uświadomienie istoty współczesnych zagrożeń oraz ukazanie tragicznych konsekwencji wynikających z upadku norm moralnych i wzbudzanie sprzeciwu wobec zachowań patologicznych. Program był skierowany do wszystkich chętnych rodziców i uczniów w formie 1 godzinnego spektaklu teatralno-profilaktycznego „Tchórz” w wykonaniu aktorów Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Następnym krokiem podjętym w kierunku profilaktyki był program psychoedukacyjny, skierowany do chętnych dziewcząt z klasy pierwszej, zainteresowanych własnym rozwojem i pomaganiem innym ludziom. Spotkania prowadzone były w formie zajęć grupowych i własnej pracy ucznia przy pomocy książeczek o charakterze przewodników do autotreningu.
Celem programu było kształtowanie osobowości ucznia, w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym poprzez wyposażenie młodych ludzi w umiejętności ułatwiające radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wzmocnienie poczucia własnej wartości, naukę postaw asertywnych, lepsze zrozumienie samego siebie oraz poprawę relacji
z rówieśnikami i otoczeniem społecznym. Nabycie umiejętności, które mogą ułatwić młodzieży na początku nauki w nowej szkole właściwe kierowanie swoim postępowaniem, a w konsekwencji chronić młodych ludzi przed skłonnością do korzystania
z używek. Przewidywane efekty zostały osiągnięte, a uczestnicy programu lepiej radzą sobie z codziennymi problemami
w kontaktach z innymi osobami, przyjmują oceny innych w sposób motywujący do dalszych pozytywnych działań, wykazują sprzeciw wobec zachowań patologicznych, podejmują osobiste postanowienia.
Istota spotkań polegała na nawiązaniu życzliwego kontaktu i wzajemnego zaufania, co sprzyjało otwartym dyskusjom na temat problemów młodych ludzi oraz wspólnemu szukaniu dla nich właściwych i pozytywnych rozwiązań. Program realizowany był
w wymiarze 20 godzin.

Autor programu i prowadzący zajęcia – Anna Romanowicz

Program zajęć Klubu turystyczno – krajoznawczego ,,Znasz ten kraj”
W ramach Klubu turystyczno – krajoznawczego zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe w wymiarze 21 godzin. Założenia programowe oraz cele zostały zrealizowane, uzyskano także przewidywane efekty końcowe.
Podczas zajęć warsztatowych uczniowie poszerzali swoje wiadomości na temat kultury, przyrody i historii własnego regionu oraz kraju ojczystego. Poznawali interesujące, godne odwiedzenia obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zabytki wybranych regionów Polski. W ten sposób młodzież uczyła się szacunku dla kultury i tradycji narodowej oraz dla ludzi, którzy tę kulturę i tradycję tworzyli.
Podczas zajęć młodzież miała możliwość ugruntowania swojej wiedzy krajoznawczej i turystycznej. W ramach zajęć odbyły się cztery konkursy: „Z azymutem przez Wisznice”, „Moja mała Ojczyzna”, „Najciekawsza prezentacja gminy Wisznice” oraz konkurs „Czy znasz zabytki województwa dolnośląskiego”. Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do zaplanowanych konkursów, w których wykazali się bogatą wiedzą merytoryczną oraz dużymi umiejętnościami praktycznymi. Odbyło się także ognisko integracyjne pod hasłem „Piosenka jest dobra na wszystko”. Wspólne śpiewanie pozwoliło rozładować stresy związane ze szkołą i życiem codziennym.
Praca w Klubie uczyła współżycia i współdziałania w zespole, kształtowała takie cechy charakteru jak odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, wrażliwość na piękno otaczającego nas świata oraz koleżeńskość.
W ramach Klubu turystyczno – krajoznawczego odbyły się trzy wycieczki: czterodniowa „Ziemia Kłodzka”, trzydniowa „Śladami kultur pogranicza” oraz dwudniowa „Zamość i Roztocze”. Łącznie wzięło w nich udział aż 93 uczniów. Wycieczki umożliwiły uczniom poznanie kraju ojczystego pod względem geograficznym, historycznym, etnicznym, kulturowym
i gospodarczym. W trakcie wycieczek uczniowie mieli możliwość zweryfikowania wiedzy podręcznikowej, szansę osobistego zetknięcia się ze zjawiskami, procesami, wydarzeniami, które znają tylko z opisów lub opowiadań. W trakcie wycieczek uczniowie uczyli się obserwować przyrodę i krajobraz, dostrzegać wartości zabytków odwiedzanych miejsc. Kilkudniowe wycieczki oprócz bogatych walorów poznawczych doskonale integrowały młodzież. Między uczestnikami nawiązały się więzi emocjonalne oraz przyjaźnie. Uczestnicy wykonali także fotoreportaże z odwiedzanych miejsc.
Wielu uczestników programu zagadnienia realizowane podczas zajęć zainteresowały na tyle, że mogą wpłynąć na dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Autor programu i prowadzący zajęcia – Dorota Dokudowicz

Program zajęć sportowych ,,Taekwon-do, czyli harmonia ciała i umysłu”
Taekwon-do jest to sztuka samoobrony. Trening taekwon-do ma wszechstronny i pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy oraz zdrowie u ćwiczących. Rozwija u ćwiczących podstawowe zdolności motoryczne, takie jak: siłę, wytrzymałość, szybkość, gibkość a także koordynację wzrokowo-ruchową. Uczy dyscypliny, samodyscypliny, silnej woli, koncentracji oraz właściwego oddychania.
W zajęciach taekwon-do wzięło udział 28 uczniów liceum zainteresowanych uprawianiem tej dyscypliny oraz dość sprawnych ruchowo. Udział w zajęciach taekwon-do uposażył młodzież
w ogromny zasób ćwiczeń gibkościowych, koordynacyjnych oraz wzmacniających mięśnie całego ciała. Jednym z elementów składowych treningu taekwon-do były techniki relaksacyjne, przez co udział w zajęciach stanowił doskonałą, sprawdzoną w praktyce metodę terapeutyczną przy dużych dawkach stresu. Ponadto ćwiczący na zajęciach zdobyli zasób technik walki wręcz przydatnych w samoobronie m.in.: postawy obronne, uniki, trzymania i dźwignie.
Cel zajęć został z pewnością osiągnięty: młodzież zdobyła podstawy wiedzy o taekwon-do, poznała techniki samoobrony oraz podniosła ogólny poziom sprawności fizycznej.

Autor programu i prowadzący zajęcia – Tomasz Jung

Program ,,Obozu szkoleniowo-integracyjnego”
Główne cele organizacji obozu to: rozbudzenie zainteresowań uczniów, integracja klasy i pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. W obozie w Serpelicach uczestniczyło 26 uczniów klasy o profilu straż graniczna.
Do programu wprowadzono formy typowe dla szkoleń survivalu. Młodzież została zapoznana z pojęciami i problemami związanymi z pracą w straży granicznej oraz umiejętnościami praktycznymi przydatnymi w tym zawodzie. Program obozu przewidywał m.in.: zasady musztry, przeprawę przez most linowy, strzelanie do tarcz elektronicznych i opadowych, wspinaczki, przeprawę łodziami desantowymi, strzelanie z łuku, zjazdy linowe nad rzeką Bug, spływy kajakowe, samoobronę
i Paintball. Uczestnicy obozu uczyli się jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia czy utraty zdrowia oraz udzielania innym pierwszej pomocy. Nabywali umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem umożliwiającym orientację w terenie np. GPS. Zdobywali umiejętności współdziałania w grupie w sytuacjach ekstremalnych np. przeprawiając się łodzią desantową pod prąd rzeki, przedzierając się przez gęste zarośla. Na obozie przestrzegana była ostra dyscyplina. Zadania wykonywane przez uczestników wymagały wytrwałości, odwagi, odpowiedzialności, wpływały na integrację grupy oraz podniesienie sprawności fizycznej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania.
Z całą pewnością należy stwierdzić, że udział młodzieży w obozie przetrwania w bardzo dużym stopniu przyczynił się do integracji klasy, co zauważyli zarówno uczniowie jak i opiekunowie obozu oraz inni nauczyciele. Młodzież atrakcyjność obozu oceniła bardzo wysoko.

Autorzy programu i prowadzący zajęcia – Jacek Mazaniuk i Bogusław Nowakowski Opiekunowie – Dorota Dokudowicz i Agata Linkiewicz

Program wycieczki edukacyjnej „Bliżej kultury i nauki”
39 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. To nowoczesne muzeum szczególnie spodobało się naszej młodzieży. W bardzo realistyczny sposób zostały tam ukazane losy powstańców. Efekty dźwiękowe i multimedialne wpłynęły na ogromne zainteresowanie i emocje młodzieży.
Kolejne punkty programu to zwiedzanie Starego Miasta i Muzeum Historycznego. Ostatnim etapem wycieczki edukacyjnej było obejrzenie spektaklu teatralnego „Terminal 7” w Teatrze Narodowym. Młodzież miała możliwość zobaczyć znanych aktorów
w ciekawej sztuce współczesnej.
Wycieczka „Bliżej kultury i nauki” stworzyła możliwość aktywnego kontaktu z nauką, kulturą i sztuką, co wpływa na kształtowanie pożądanych postaw. Z rozmów z młodzieżą wynika, że wyjazd wpłynął na rozbudzenie ich potrzeb intelektualnych i kulturalnych.
Wycieczka edukacyjna do Warszawy okazała się doskonałą formą uzyskiwania wiedzy, jak również formą spędzania czasu wolnego, co sprzyja rozwijaniu i kształtowaniu zainteresowań.

Autor programu i opiekun – Marta Smołońska

Obszar III
Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną
na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej
.

Program zajęć edukacyjnych i sesji popularnonaukowej
,,Poznajemy historię i kulturę naszego regionu”


Sesja popularnonaukowa „Poznajemy historię i kulturę naszego regionu” składała się z kilku punktów. Młodzież wygłosiła referaty na temat zabytków i obyczajów regionu. Pracownik naukowy UMCS przedstawił wykład na temat ,,Elementów walki politycznej na sejmikach brzeskich na przykładzie działalności szlacheckiej klienteli rodu Sapiehów”.
Zaprezentowały się 2 zespoły taneczne: z LO i gimnazjum w Wisznicach. Wystąpił również chór „Polesie” z Horodyszcza. Panie z tegoż chóru przygotowały degustację potraw regionalnych. Koło Emerytów i Rencistów z Wisznic zaprezentowało inscenizację ukazującą stare lokalne obyczaje i obrzędy.
Założenia programu zostały zrealizowane. Młodzież, jak wykazały wyniki przeprowadzonej ankiety, uznała pomysł i jego realizację za bardzo udane. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat historii i kultury regionu. „Mała Ojczyzna” stała im się bliższa i ciekawsza. Odkryli bogactwo kultury regionu, w którym przyszło im żyć. Pojęcie lokalnego patriotyzmu przestało być puste i niewiele znaczące.
Dużą wartość stanowi też zacieśniająca się współpraca z instytucjami działającymi w naszej gminie. Nasza szkoła w jeszcze większym stopniu stała się ogniwem łączącym pokolenie młodych ludzi, licealistów z pokoleniem seniorów – emerytów. Pewnym odkryciem i miłym zaskoczeniem był dla młodzieży fakt, jak wiele mogą się od tych ludzi nauczyć, jakie bogactwo wiedzy i doświadczeń mogą oni uczniom przekazać. To również cenny efekt zrealizowanego projektu. Wydaje się słuszne przekonanie, że w niewielkich miejscowościach szkoły są ważnymi ośrodkami nie tylko przekazującymi wiedzę i wychowującymi, ale także ośrodkami zespalającymi różne środowiska i pokolenia. Realizacja projektu to przekonanie potwierdziła.

Autorzy programu - Jolanta Burza i Dominika Babkiewicz

Wszystkie założenia programów zostały zrealizowane. Szkoła może poszczycić się tym, że w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych i edukacyjnych wzięła udział ponad połowa uczniów. W trakcie realizacji projektu rozpoczęła działalność szkolna gazetka, a w sesji popularnonaukowej promującej szkołę w środowisku uczestniczyło 150 gości. Ponadto wyposażenie szkoły powiększyło się o kamerę cyfrową, aparat, drukarkę laserową i telewizor.
Realizacja projektu ,,Nasza Szkoła” przybliżyła liceum w Wisznicach do wizji placówki, która w Programie Rozwoju Szkoły została przewidziana na rok 2013. Stało się tak, ponieważ sfinansowano działania, które do tej pory pozostawały jedynie w sferze odległych i mało realnych planów. Realizacja projektu ,,Nasza Szkoła” pozwoliła na zaproponowanie młodzieży zajęć odpowiadających na ich różnorodne zainteresowania, kształtujących osobowość oraz umacniających w poczuciu własnej wartości. Mamy nadzieję, że poczucie sukcesu w realizacji zadań zaktywizuje uczniów i przekona ich, że warto podjąć wysiłek
i świadomie budować swoją przyszłość.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Projekty Unijne
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez powiat bialski
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji
Nasza Szkoła
Pracownie Komputerowe dla szkół w 2007r 2005r
Akredytowane Laboratorium Edukacyjne
Egzaminy z zakresu:

ECDL Start
ECDL Core
ECDL Advanced
Lokalna Akademia Sieciowa Cisco
Filmy

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.6

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.4

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.3

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.1

Dzień Edukacji Narodowej" 2011

Drama "Stworzenie" 2011

Boże Narodzenie (kabaret)-2010r

Wywiad-11 listopad 2010

Otrzęsiny w internacie 2010

Finał konkursu "Czysta ziemia"

Pierwszy dzień wiosny 2010

Pożegnanie III klas

Rekolekcje

Konkurs Slawistyczny

LipDub

Wigilia Szkolna 2009

Obóz w Puszczy

Tydzień z życia szkoły

Wspomnienia

Skecz w wykonaniu uczniów klasy IIb - Dzień kobiet

Balet

Dzień Edukacji Narodowej DODA

Dzień Edukacji Narodowej DRES vs ANIOŁ
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego Wisznice 2008
1856994 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl