Strona Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 
  Szkoła W prasieLipiec 25 2021 19:35:44 
 
Szkoła
Strona główna
Dokumenty szkolne
Dyrektorzy
Galeria
Historia szkoły
Kontakt
Nauczyciele
Patron
Rekrutacja
Różne
Sponsorzy
Wolontariat
Uczniowie
Matura
Absolwenci
Dziennik elektroniczny
Dzwonki
Klasy
Nagrody i kary
Osiągnięcia uczniów
Plan lekcji
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Zajęcia dodatkowe
Pedagog szkolny
Podejmowane działania
Ważne numery i adresy
Drodzy uczniowie
Drodzy rodzice
Drodzy nauczyciele
Jak pomóc osobie niewidomej
Pomoc w poradni
Dysleksja
Dyktando w 10 punktach
Dopalacze
Internat
Schronisko
Informacje ogólne
Strona internatu
Podanie do internatu (Word)
Rekrutacja
Nabór elektroniczny
Podanie do internatu
Przetargi
Wymiana instalacji elektrycznej
Dostawa i montaż paneli podłogowych
Dostawa artykułów żywnościowych
Wyjaśnienie
Wymiana okien-stołówka
Dostawa miału węglowego
Wymiana okien
Wymiana okien - wyniki
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej - wyniki
Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa artykułów spożywczych -wyniki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnio online
Marecki44 weeks
qwertya76 weeks
lowisznice228 weeks
nofs2866247 weeks
adek291 weeks
Eryk909297 weeks
DanielSi300 weeks
adrik347 weeks
asdasd348 weeks
markzelezny353 weeks
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

qwertya
03/02/2020
<b>b</b>

adek
23/12/2015
a kwachu z mechaniki płynów wymaga 0.7. pozdro

adek
13/11/2015
0,025 a najelpiej 1,2

Eryk909
11/11/2015
Od jakiej średniej przyjmujecie do straży granicznej ??

adek
21/09/2015
sportowo dekarska pozdro

Eryk909
13/09/2015
Jakie s profile w waszej szkole

adek
31/03/2015
sprzedam Opla Astrę clasic 1.7 isuzu za 2 tys

adek
19/02/2015
Paulina Linkiewicz lovciam :* Aduś 3d

MaRiaN_
03/09/2013
Pilnie potrzebuje kontaktu z uczniem klasy policyjnej. Piszcie na gg 39185646. Bd wdzięczny ;p

smieszka17
21/08/2013
Kiedy będzie spotkanie klas pierwszych???? bo podobno zawsze było przed poczatkiem roku szkolnego. smiley

DuNNo
14/08/2013
Ma ktoś jeszcze książki do sprzedania do I kl ? pisać 43527016

saviin
29/07/2013
no masz tu przecież... http://lowisznice.hekko.p
l/ smiley


justyna413
29/07/2013
Kiedy pojawi się dokładna lista osób przyjętych do klas i do internatu??

marek
09/07/2013
Sprzedam książki do 1 kl. gg. 39111411

chomik
08/07/2013
~~ KUPIE GOLFA ! ~~ SPRZEDAM KSIAZKI DO 1 KL. https://www.facebook.com/
damian.kucio.50


myszka02
07/07/2013
Sprzedam książki do 1 klasy Lo, w b. dobrym stanie. Gg 8535010

damiank01
07/07/2013
Kupię książki do 1 klasy zgodne z wykazem podręczników na rok 2013/14. Dogadajmy się: https://www.facebook.com/
damian.kecki


saviin
07/07/2013
sprzedam książki do I klasy. fejs, https://www.facebook.com/
patrycjawozna


celniczki
06/07/2013
czy będzie na stronie lista osób przyjętych na SG?

fragolaaaaaaaa
01/07/2013
Kiedy pojawi sie lista osób przyjętych do internatu?

Archiwum
Prawa i obowiązki
Wyciąg ze Statutu
XIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 70
1) Uczeń ma prawo do:
a) nauki w wybranej przez siebie klasie,
b) prawidłowo zorganizowanego procesu dydaktycznego
c) znajomości zakresu wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny,
d) jasnej i umotywowanej oceny bieżącej, semestralnej i rocznej oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
e) wiedzy o prawach i uprawnieniach,
f) wiedzy o procedurach odwołania się i instytucjach do których można się zwrócić w przypadku nieprzestrzegania praw,
g) wiedzy o wewnątrzszkolnych przepisach normujących działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą Szkoły,
h) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zakazu stosowania wobec niego przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności,
i) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
j) zmiany klasy po wyrównaniu różnic programowych w zmienionej klasie,
k) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
l) pomocy w przypadku trudności w nauce,
m) korzystania z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego i zawodowego,
n) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,
o) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole, za wyjątkiem organizacji o charakterze politycznym,
p) współorganizowania imprez klasowych w porozumieniu z wychowawcą, a imprez ogólnoszkolnych z Dyrektorem Szkoły,
q) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Szkoły do wychowawców klasowych, a także bezpośrednio do Dyrektora Szkoły,
r) wykorzystywania całych przerw międzylekcyjnych na odpoczynek,
s) informacji o sprawdzianach i klasówkach na tydzień wcześniej /sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może być niezapowiedziany/,
t) otrzymywania ocenionych prac i sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni (trzech tygodni z języka polskiego), a informacji za ustną odpowiedź do końca jednostki lekcyjnej, na której jest pytany,
u) korzystania poza godzinami lekcyjnymi z biblioteki, czytelni, Centrum Multimedialnego, sali gimnastycznej i boisk sportowych według porządku określonego przez odpowiedzialnych za to nauczycieli,
v) pisemnej informacji na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów, a na tydzień o proponowanych stopniach ze wszystkich przedmiotów i ocenie zachowania, w) posłużenia się Statutem Szkoły jako narzędziem umożliwiającym mu obronę własnych praw w przypadku, gdy uważa, że zostały one naruszone.
2) Uczennica, która zaszła w ciążę ma prawo do kontynuowania nauki w szkole.
3) Uczennica, która jest karmiącą matką ma prawo do godzin karmienia zgodnie z odrębnymi przepisami.
4) W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo złożyć na piśmie skargę do Dyrektora Szkoły.
5) Dyrektor Szkoły w ciągu 2 tygodni rozpatruje zasadność skargi i informuje zainteresowanego o sposobie jej załatwienia.
6) Od decyzji Dyrektora uczeń ma prawo odwołania się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju sprawy oraz do sądu, uczeń ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Dziecka po wyczerpaniu procedury.

§ 71
Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły,
b) systematycznie i aktywnie przygotowywać się i uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
c) właściwie zachowywać się w trakcie trwania zajęć edukacyjnych,
d) uczestniczyć w życiu Szkoły,
e) w przypadku nieobecności na zajęciach szkolnych w terminie 1 tygodnia wyjaśnić powód nieobecności. Usprawiedliwienie ma być zgodne z regulaminem WSO,
f) przestrzegać zasad kultury współżycia i właściwego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
g) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę,
h) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
i) dbać o piękno mowy ojczystej,
j) dbać o honor i tradycje Szkoły,
k) godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią,
l) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, na uroczystości szkolne zakładać strój galowy,
m) zmieniać obuwie w szkole i w internacie,
n) przestrzegać zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, posiadania i zażywania narkotyków,
o) dbać o mienie szkolne, a w przypadku zniszczenia jakiegoś urządzenia czy sprzętu szkodę naprawić,
p) szanować cudzą własność- zapobiegać kradzieżom /udowodniona kradzież będzie surowo karana/,
q) wywiązywać się z obowiązków dyżurnego klasy,
r) przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych,
s) wyłączenia na czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz przechowywania ich w plecaku.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Projekty Unijne
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez powiat bialski
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji
Nasza Szkoła
Pracownie Komputerowe dla szkół w 2007r 2005r
Akredytowane Laboratorium Edukacyjne
Egzaminy z zakresu:

ECDL Start
ECDL Core
ECDL Advanced
Lokalna Akademia Sieciowa Cisco
Filmy

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.6

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.4

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.3

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.1

Dzień Edukacji Narodowej" 2011

Drama "Stworzenie" 2011

Boże Narodzenie (kabaret)-2010r

Wywiad-11 listopad 2010

Otrzęsiny w internacie 2010

Finał konkursu "Czysta ziemia"

Pierwszy dzień wiosny 2010

Pożegnanie III klas

Rekolekcje

Konkurs Slawistyczny

LipDub

Wigilia Szkolna 2009

Obóz w Puszczy

Tydzień z życia szkoły

Wspomnienia

Skecz w wykonaniu uczniów klasy IIb - Dzień kobiet

Balet

Dzień Edukacji Narodowej DODA

Dzień Edukacji Narodowej DRES vs ANIOŁ
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego Wisznice 2008
1856967 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl