Strona Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 
  Szkoła W prasieLipiec 25 2021 19:51:39 
 
Szkoła
Strona główna
Dokumenty szkolne
Dyrektorzy
Galeria
Historia szkoły
Kontakt
Nauczyciele
Patron
Rekrutacja
Różne
Sponsorzy
Wolontariat
Uczniowie
Matura
Absolwenci
Dziennik elektroniczny
Dzwonki
Klasy
Nagrody i kary
Osiągnięcia uczniów
Plan lekcji
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Zajęcia dodatkowe
Pedagog szkolny
Podejmowane działania
Ważne numery i adresy
Drodzy uczniowie
Drodzy rodzice
Drodzy nauczyciele
Jak pomóc osobie niewidomej
Pomoc w poradni
Dysleksja
Dyktando w 10 punktach
Dopalacze
Internat
Schronisko
Informacje ogólne
Strona internatu
Podanie do internatu (Word)
Rekrutacja
Nabór elektroniczny
Podanie do internatu
Przetargi
Wymiana instalacji elektrycznej
Dostawa i montaż paneli podłogowych
Dostawa artykułów żywnościowych
Wyjaśnienie
Wymiana okien-stołówka
Dostawa miału węglowego
Wymiana okien
Wymiana okien - wyniki
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej - wyniki
Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa artykułów spożywczych -wyniki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnio online
Marecki44 weeks
qwertya76 weeks
lowisznice228 weeks
nofs2866247 weeks
adek291 weeks
Eryk909297 weeks
DanielSi300 weeks
adrik347 weeks
asdasd348 weeks
markzelezny353 weeks
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

qwertya
03/02/2020
<b>b</b>

adek
23/12/2015
a kwachu z mechaniki płynów wymaga 0.7. pozdro

adek
13/11/2015
0,025 a najelpiej 1,2

Eryk909
11/11/2015
Od jakiej średniej przyjmujecie do straży granicznej ??

adek
21/09/2015
sportowo dekarska pozdro

Eryk909
13/09/2015
Jakie s profile w waszej szkole

adek
31/03/2015
sprzedam Opla Astrę clasic 1.7 isuzu za 2 tys

adek
19/02/2015
Paulina Linkiewicz lovciam :* Aduś 3d

MaRiaN_
03/09/2013
Pilnie potrzebuje kontaktu z uczniem klasy policyjnej. Piszcie na gg 39185646. Bd wdzięczny ;p

smieszka17
21/08/2013
Kiedy będzie spotkanie klas pierwszych???? bo podobno zawsze było przed poczatkiem roku szkolnego. smiley

DuNNo
14/08/2013
Ma ktoś jeszcze książki do sprzedania do I kl ? pisać 43527016

saviin
29/07/2013
no masz tu przecież... http://lowisznice.hekko.p
l/ smiley


justyna413
29/07/2013
Kiedy pojawi się dokładna lista osób przyjętych do klas i do internatu??

marek
09/07/2013
Sprzedam książki do 1 kl. gg. 39111411

chomik
08/07/2013
~~ KUPIE GOLFA ! ~~ SPRZEDAM KSIAZKI DO 1 KL. https://www.facebook.com/
damian.kucio.50


myszka02
07/07/2013
Sprzedam książki do 1 klasy Lo, w b. dobrym stanie. Gg 8535010

damiank01
07/07/2013
Kupię książki do 1 klasy zgodne z wykazem podręczników na rok 2013/14. Dogadajmy się: https://www.facebook.com/
damian.kecki


saviin
07/07/2013
sprzedam książki do I klasy. fejs, https://www.facebook.com/
patrycjawozna


celniczki
06/07/2013
czy będzie na stronie lista osób przyjętych na SG?

fragolaaaaaaaa
01/07/2013
Kiedy pojawi sie lista osób przyjętych do internatu?

Archiwum
Pomoc w poradni
JAKĄ POMOC UZYSKASZ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ?

Do zadań poradni należy w szczególności:
• Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
• Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
• Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
• Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
• Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
• Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
• Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Wymienione zadania poradnie realizują przez :
• Diagnozę.
• Konsultację.
• Terapię.
• Psychoedukację.
• Doradztwo.
• Mediację.
• Interwencje w środowisku ucznia.
• Działalność profilaktyczną.
• Działalność informacyjną.
Do poradni mogą zgłaszać się: dzieci, rodzice, młodzież ucząca się, nauczyciele. Usługi świadczone w poradni są bezpłatne. Korzystanie z nich jest dobrowolne. Wizyty nie wymagają skierowań.
Można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły. Pedagog, nauczyciel, może jedynie sugerować konieczność przeprowadzenia badań psychologiczno – pedagogicznych. Decyzja czy wysłać dziecko do poradni zależy tylko od rodzica.

Co więcej, także od jego dobrej woli zależy, czy już uzyskaną opinię lub orzeczenie przekaże szkole czy też nie.
Poradnie wydają opinie m.in. w sprawach:
• Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
• Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
• Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
• Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
• Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
• Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
• Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta. Opinie takie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Kopię opinii poradnia może przekazać szkole, do której uczęszcza dziecko ale tylko na wniosek lub za zgodą jego rodziców.

Opinia poradni powinna zawierać miedzy innymi :
• Stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe uzasadnienie.
• Wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce, stosownie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy. Orzeczenia wydają działające w poradniach zespoły orzekające. Orzeczenia te dotyczą:
• Kształcenia specjalnego.
• Nauczania indywidualnego.
• Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Jeżeli uczeń kierowany jest na badania w celu stwierdzenia ( potwierdzenia ) zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się opinia powinna być pisana przez wychowawcę i nauczyciela zgłaszającego problem. Może ona zawierać następujące informacje :
• Jakiego rodzaju trudności w pisaniu i czytaniu ma uczeń i czy występują one od początku nauki.
• Czy umie czytać ze zrozumieniem i samodzielnie pracować z tekstem.
• Czy dobrze zna zasady pisowni.
• Jakie uzyskuje wyniki w nauce.
• Z jakich przedmiotów oprócz języka polskiego ma trudności.
• Jak funkcjonuje w zespole klasowym.
• Jak się zachowuje podczas odpowiedzi.
• Czy regularnie uczęszcza do szkoły – czy odrabia zadania.
• Czy wykonywał ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne zalecane przez reedukatora lub polonistę.
Jeżeli uczeń kierowany jest na zespół orzekający, opinia również powinna być pisana przez wychowawcę i nauczyciela zgłaszającego problem ( oczywiście pedagog, logopeda, reedukator, mogą dołączyć własne uwagi ).
Może ona zawierać następujące informacje :
• Czy wcześniej był składany wniosek do Zespołu Orzekającego, kiedy i czego dotyczył.
• Charakterystyka ucznia.
• zachowanie ( jeśli występują zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne należy opisać jak one się przejawiają )
• opis zaobserwowanych objawów stanu zdrowia
• czy choroba ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w szkole
• postępy w nauce
• Czy rodzice: wykazują zainteresowanie postępami dziecka w nauce, współpracują z nauczycielami, stosują się do zaleceń specjalistów opiekujących się dzieckiem.
Wszystkie potrzebne pisma ( wzór opinii, wniosku dla rodzica, zaświadczenia lekarskiego ) powinny być dostępne w poradni.

Rolą pedagoga szkolnego jest czuwanie aby wskazane w opiniach i orzeczeniach zalecenia dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem były przez nauczycieli respektowane.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna
ul. Warszawska 44
21-580 Wisznice
Tel.0833782237
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Projekty Unijne
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez powiat bialski
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji
Nasza Szkoła
Pracownie Komputerowe dla szkół w 2007r 2005r
Akredytowane Laboratorium Edukacyjne
Egzaminy z zakresu:

ECDL Start
ECDL Core
ECDL Advanced
Lokalna Akademia Sieciowa Cisco
Filmy

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.6

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.4

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.3

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.1

Dzień Edukacji Narodowej" 2011

Drama "Stworzenie" 2011

Boże Narodzenie (kabaret)-2010r

Wywiad-11 listopad 2010

Otrzęsiny w internacie 2010

Finał konkursu "Czysta ziemia"

Pierwszy dzień wiosny 2010

Pożegnanie III klas

Rekolekcje

Konkurs Slawistyczny

LipDub

Wigilia Szkolna 2009

Obóz w Puszczy

Tydzień z życia szkoły

Wspomnienia

Skecz w wykonaniu uczniów klasy IIb - Dzień kobiet

Balet

Dzień Edukacji Narodowej DODA

Dzień Edukacji Narodowej DRES vs ANIOŁ
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego Wisznice 2008
1856980 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl